جلوگیری از ثبت UserName در پنجره DialUp
هنگامی که وارد پنجره Dial-up Networking می شوید و روی آیکونهای تماس خود کلیک می کنید پنجره ای ظاهر می شود که اگر Username, Password و همچنین شماره تلفن را وارد کنیم و بعد دکمه Connect را فشار دهیم، تماس با اینترنت از طریق خط تلفن برقرار خواهد شد و بعد از اولین تماس موفقیت آمیز، Username در این پنجره ثبت خواهد شد و برای تماس مجدد دیگر احتیاجی به وارد کردن مجدد Username نمی باشد . البته این مسئله عیبی که دارد اینست که کاربران دیگر متوجه Username ما می شوند.


بدین منظور جهت جلوگیری از ثبت شدن Username, در Run تایپ کنید regedit و سپس دستورات زیر را دنبال کنید:
سیستم عامل : XP - ۲۰۰۰
مسیر : HKEY_Local_Machine/System/Currentcontealset/Services/Rasman/Parameters
نوع : String Value
دستور : DisableSavePassword
مقدار : ۱
در ضمن جهت بازگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده خارج کنید